Cirkevná diktatúra.

18.03.2013 01:41

Cirkevná diktatúra.

Ďuro | 18.03.2013
Dobrý deň Otče Bože a aj Vám pani Laura. Chcem sa Ťa Otče Bože opýtať na Tvoj názor na terajší príkaz katolíckej vrchnosti, ktorý momentálne rezonuje v médiách a to je že kňazi nemôžu slobodne vystupovať v médiách, ale musia si pýtať povolenie od svojho cirkevného nadriadeného. Kde sa stratila cirkevná pravda, sloboda prejavu a demokracia, keďže aj cirkev je súčasťou štátu kde vládne demokracia a nie totalita. Ďakujem Ti Bože za odpoveď.

 

Božia odpoveď:

Bolo cieľom katolíckej celej cirkvi nie stratené duše láske Božej do správnej cesty smerovať, ale veľkostné svoje cirkevné postavenie preniesť nad štátnu moc, čo sa ani štátnickej oligarchii nepáči a boja sa títo štát riadiaci hlavúni povedať cirkvi svoje zbohom navždy, aby nestratili hlasy poslušných voličov k svojim štátnym menám, veď veriacich je štát plný a keď bude štátna moc katolícku cirkev obmedzovať v jej moci mohol by doslova nastať pád vlády vzburou všetkých ovečiek stojacich za cirkevným talárom hodnostára ktorého sa všetky neustále držia, z ktorého blízkosti cítia akoby Pána Boha čo aj patričnou úctou hold v svojich prejavoch kňazom preukazujú a ich oduté katolícke tváre sa nesú tak v svojej neprekonateľnej moci ani štátnou oligarchiou nedotknuteľné, že si robia za múrmi svojich chrámov čo sa im chce nestydatosťou svojich obscesných myšlienok páchajú násilnosti na dušiach nevinných miništrantov, pre ktorých úlohu v Božom chráme sa stáva vzorom Boh a nechtiac musia na kamenistú zem pokľaknúť a poslúžiť nikdy slovkom nevypovediac nič zlé o pánu farárovi nikomu svojim telom a pokračovať žalmami v bohoslužbách ktoré kážu oni tí, čo pred ich prirodzením prinútení pokľakli a nedokážu sa v svojej bezmocnosti pravde priznať, lebo by ich post Vatikán označil za satanovo dielo a klamstvo, čo by znamenalo ich navždy prepustenie z cirkevných služieb a veľkou hanbou pred každým kto ich pozná. Čo myslíte moje duše všetky tie ktoré tieto riadky so zatajeným dychom čítate, že to čo vám ja Boh sám odkazujem v tejto pravde ktorú aj tak z novín poznáte, že katolícku cirkev rád nemám a je to tak, keď kuloáre katolíckych chrámov sa nesú cirkevným tajomstvám zakrývané pred svetom skrz tie ich ciele, ktoré poznajú oni všetci dobre Bohu neslúžiť v svojich mocenských postoch, ale v ich hrabivosti a mocenskej politike slúžia sami sebe aby sa na vašej zemi mali len dobre, boli uctievaní každým veriacim aj takým čo v Boha neverí, lebo im na vierovyznaní nikoho nezáleží, záleží im len na veľkopočte oddaných ich moci a tých od ktorých slabosti duše aj tela neschopných sa voči ich moci chrániť môžu beztrestne a neobmedzenosťou svojej moci sexuálne zneužívať aj do každého dňa, keď Bohom zakázaná čo neni moja Božia nikdy pravda manželská ich povinnosť, ich núti páchať tieto zverstvá do ktorých vrhajú úplne nevinné duše do svojeho postavenia voči ich sile celkom bezmocné a trvalo duševne zasiahnuté kňazským sexuálnym zásahom. Kňazskí mnohí kompiláti obetujú v svojich postoch životy mnohých duševných obetí čo znamená, že nielen kultovné spoločenstvá ale aj mnoho cirkevných katolíckych rádov činí čierne omše a uzatvára zmluvy s diablom čo vy však nevidíte ale Boh áno, prečo slovko odkázané jedno dobré adresované ku katolíckej cirkvi znie pre vás z mojich Božích úst ako neprináležiace mojemu Božiemu vyjadreniu k postaveniu Boha no oproti vašim možnostiam na celý váš svet deň čo deň nazerám a kontrolujem všetky duše a odkrývam všetky tie v svojej Božej odhalenej pravde, ktoré páchajú zločinnosti na dušiach nevinných a v pozemskej spravodlivosti u vás žiadnej nikdy od nikoho nedostanú potrestanie, čo ale ja Boh v svojej všemocnej sile vždy zariadim a potrestaní sú tí, ktorí vo vine svojej boli spravodlivosti zatajení ako vinní. Ku bolestnému zákazu cirkevnou vrchnosťou poslušných kňazov okupovať v slobode ich prejaveného slova v médiách sa nesie veľká porušenosť Božích zákonov, keď Boh sám v svojej moci dostanosť slobodnej vôle darom každej duši požehnal čo zahŕňa aj slobodu akéhokoľvek práva rozhodovania či do dobrého skutku alebo zlého počinu. Tento obsah právomoci vlastní každá jedna duša čo Boh aj rešpektuje a v nesprávnom rozhodnutí takejto duše usmerňuje do správnej cesty buď jej potrestaním aby pochopila svojeho schybenia a svoj zlý skutok nikdy viac neopakovala, alebo za skutok dobrý v jej konaní ju Boh odmení požehnanosťou toho výberu aký si takáto duša v Božích merítkach zaslúži, čo však ale vaša katolícka cirkev pácha sa v mojom Božom pomenovaní ani nedá nazvať služba k Bohu ich práca, keď to čo všetko kážem ja Boh sám dodržiavať a napĺňať cirkevná hierarchia najmä tá najvyššia ktorej domovom je Vatikán potláča ako že reinkarnácia sa výmysel a totálny blud volá sloboda prejavu a rozhodovania je pre nich tabu a beda kto sa ich moci postaví navždy bude z kolobehu žitia v spoločenstve ľudí natrvalo odstavený ako záškodník. Všetky moje postuláty katolícka cirkev popiera a ktorý najviac preferuje a dodržiava v čistote a úcte sa volá: cti svojeho cirkevného hodnostára nadovšetko, pýtaj od neho pomoc a on ti ju vždy s láskou poskytne a keď pred neho pokľakneš a vypýtaš si pokánie možno ťa aj vyspovedá a keď budeš moc dobrou a poslušnou ovečkou nikdy proti cirkvi nevystupujúcou možno aj pokrstí tvoje dieťa a keď to nebude jeho vôľa nie Božia ale vôľa katolíckeho cirkevného hodnostára nemusí ťa ani do svojeho chrámu ku spovedi prizvať, veď čo si ty oproti jeho čiernej a hriešnej duši. Takéto hodnotenie sama sebe cirkev dáva a ak neprídeš do omšovej kázne naplniť zvonec veľmi rýchlo si ťa nevidení špehúni v každom skoro kostole zapamätajú a pánovi farárovi referujú odkrytosť tvojeho mena a toto sa nazýva to čo celý svet v ich moci uznáva a denne v chrámoch pokľaká pred ich rúcha vaša nesprávne smerovaná viera prenesená nie do lásky v Boha, ale do cirkevného mena do vašeho správneho pomenovania: som veriaci v Boha veď ja som katolík čo znamená že ma musí ľúbiť Boh, veď je to jeho povinnosť, veď preto je Boh že je to tá najväčšia láska celého sveta čo je veľká pravda a nepravda tá, že neni moja povinnosť milovať každého katolíka ako nie každý katolík pravostnou láskou duše miluje mňa Boha ale viac miluje ako mňa svoju cirkev s ktorou na všetkých omšách poslušne kľaká pred modlami ktoré Bohom nazývajú, čo znamená slovo Boh pre cirkev pohľad do prázdna veď oni majú väčšiu moc ako ja Boh sám, do ich Boha vo viere pravej a nesprávnej sa nesie duša mojeho dávneho proroka Ježiša Krista a duša jeho matky Márie z ktorých postov vytvorili jedného silného Boha spojením týchto dvoch historických mien z dávnej histórie a nazývajú ich svojim Bohom a takúto cirkev vy duše poslúchate, do takejto cirkvi chodíte poslušne na jej modlárske a hriešne omše, keď Boh sa stáva pod ich vedením v týchto chrámoch modla vymodelovaná ich predstavou z duše Márie a Ježiša Krista. Čo chcem vašej nevedomosti odovzdať týmto mojim Božím poučením cez odkázané proroctvo mojej Laury ktorej post bez obáv nazývať môžete posledný Boží prorok na túto zem poslaný v Božej vôli, ktorého odovzdávané odkazy pre všetky vaše duše nie sú jej výmysel aby bola v sláve mena oslavovaná, veď keby nebola toto moja Božia vôľa pre vašu poznanosť odovzdať cez jej dušu tak ona sama by nedokázala napísať jeden riadok obsahom tohto znenia odoslaného v týchto slovách mojimi Božími ústami do započutia jej otvoreným do nesmiernej sily podvedomím a chcem vašim dušiam všetkým odkázať, nenavštevujte chrámy cirkevné žiadne ale klaňajte sa k mojej tvári Božej denne v svojom čistom domove, v ktorého útočisku vždy vaše prosebné slová ja Boh sám vždy vypočujem a hladiť budem každú jednu z vás keď od bôľu duše plakať bude v slzách a prosiť moje Božie meno o pomoc v svojich prosebných slovách. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár