Duševný smútok matky za dcérou.

14.05.2018 00:58

Duševný smútok matky za dcérou.

Bože láskavý, dostaň svojou všemohúcou mocou bolestivý oheň žiaru duševného smútku mojej láskavej matky cíteného z navždy odlúčenej našej blízkosti do diaľav tak ďalekých, ktorých hraničná blízkosť spojenia nepozná žiaden duševný smútok priestorovosťou prepojenia ich pilierových mostov, ktorých vnútro zapĺňa len pochopenosť duševnej potrebnosti konateľov slobodnej vôle tejto zemi a zahášaj Božím láskavým Svetlom všetok duševný smútok za našou vzájomnou blízkosťou pochopenosťou vloženou do hĺbky každej našej duše tou, že sa týmto mojim odchodom blízkosti mojej matky vzdialenou duše šťastnou jej dcérou do každého dňa stávať budem aj s celou svojou rodinou, čoho odrazom môjho vstrebaného šťastia láskavý Bože ukrajuj tento môj radostný pocit z hĺbky mojej duše každý deň a posielaj jeho rastúcu silu k duši tej, ktorá sa matka moja volá a s láskou úprimnou moju dušu vychovávala do pripravenosti čeliť tomuto ťažkému životu, za čo jej veľmi ďakujem a odmenou za jej lásku pýtam dobrý Bože od Teba pomoc pre jej ubolenú dušu, ktorá nechce zo svojej blízkosti navždy stratiť svoju milujúcu dcéru, ktorej pokojné radostné žitie si Ty sám dobrý Bože pripravil a trápenosť jej duše láskavý Bože premieňaj na tú pochopenosť, ktorej navždy svojou dušou podľahne privolením tejto odluky bez ľútosti a sĺz na tvári, ktorých tok sa touto chvíľou bude zastavovať vyslyšaním týchto prosebných Tebou Bože slov a niesť sa bude do premeny pretrvávajúceho jej úsmevu a šťastia na tvári, odrazom jej zmierenia sa navždy s mojim nutným odchodom z jej duševnej blízkosti. Amen.

Pridať komentár