Epilepsia.

10.06.2020 11:16

Epilepsia.

Božia odpoveď:

Bolo by dobré, keby sa tento človek liečil bez láskavej pomoci svojej matky, ktorá sa stala hlavnou príčinou jeho ochorenia. Svoje túžby táto žena smerovala do veľkých predstáv, ktoré vkladala svojou dušou do tohoto človeka, keď sa ešte malým chlapcom stával. To čo nedokázal jej predstavám naplniť, sa stalo začiatkom jeho ochorenia, ktoré sa prejavilo epilepsiou, čo znamená začiatok odozvy jeho mozgových centier viesť slepú poslušnosť dominantnej matke. Stalo sa jeho vedomie zachraňovateľom tejto oddanosti voči matke tým, že všetky jej predstavy o jeho ambíciách začalo potláčať odporom ukazovaným skrz reakciu tela ako obranným mechanizmom. Stať sa tento človek liečený musí silou chápania svojej matky, ktorá dostávať jeho duši slová bude svojou spokojnosťou zo všetkého čo tento človek robí v svojom živote a nesmie vôľa jeho byť potlačovaná. To čo spôsobilo veľkosť jeho choroby sa stalo zapríčinené bolesťou duše tejto ženy, ktorej sa nesplnilo to, čo očakávala od svojho syna. Do každého dňa sa táto žena snažiť musí pochopiť príčinu choroby svojho syna vo svojom nesprávnom zmýšľaní k jeho duši a vedieť pochopiť túto odozvu svojich nesprávnych myšlienok musí na jeho duši. Len svojim pochopením týchto slov dokáže ťažkosti svojho syna pochopením odstrániť. Zo svojej celej choroby takú vec pochopiť musí, že nie telo jeho choré je, ale duša, ktorá vedomé príkazy svojej matky nedokáže odmietať a počúva jej túžby, ktoré skryté v jej hĺbke duše sú a slovami neboli odkryté do pochopenia jeho duše. Touto odpoveďou sa stať jeho duša viac nasmerovaná do vlastnej spokojnosti musí, lebo nie je šťastná a všetko je príčina pocitu nemohúcnosti splniť u svojej matky to, čo ona od neho očakávala. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.