Modlitba k Bohu za navždy zastavenie chuti do pitia alkoholu.

16.12.2013 14:29

Modlitba k Bohu za navždy zastavenie chuti do pitia alkoholu.

Bože do láskavej Tvojej ochrany dušou svojou odovzdávam tento deň môjho pozemského žitia, ktorý nebudem viac nikdy alkoholom stápať, lebo to myslenie, ktoré v duši mojej znie ako Božie hlásenie varovania nechcem viac porušiť svojim alkoholovým opojením a ver Bože, keď túto situáciu zvládnuť dokážem pod Tvojím vedením nebudem viac dušou nikdy smutnou tápajúcou v svojej beznádeji a Tvoj obraz Boží budem vidieť v svojich predstavách ako film, ktorého režisérom si len Ty Otče a ja nekonečný prosebník k Tvojej láskavej pomoci. Dokáž do každého dňa môj život viesť láskavý Bože nie do priepasti, ale do svetla mojich snáh a poručuj mojej duši tie pravdy, ktorých význam len Tvoja všemúdrosť zná a konečne som pochopil podstatu svojho bytia na tejto zemi svojim utrpením, z ktorého sa nedokážem bez Tvojej milosrdnej pomoci zachrániť a preto Ťa prosím zúfalstvom svojej duše, zbav ma navždy alkoholického opojenia, lebo len Ty toto Bože dokážeš jediný učiniť a nie lekári. Vzkláňam sa Tvojej všeláske pádom na kolená a prosím o zmilovanie nad mojim utrpením len Teba Bože a nikoho iného, lebo pevne verím, že Tvoja Prozreteľnosť dokáže dušu moju vytiahnuť z hlbín zeme do ktorej spadla svojou neznalosťou. Boh, ten čo stvoril tento svet bude tou pomocou mojej trápenej duše, ktorú očakávam naplnením toho, o čo jeho Božiu existenciu žiadam a preto sa len Tebe Otče Bože klaniam dôkazom svojej lásky lebo len Teba nekonečne milujem bez bariér toho, čo duši mojej prekážkou je. Amen.