Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

09.02.2020 10:41

Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

Dušana | 27.12.2015

Pekný deň. Ja by som sa chcela opýtať či je pravda, keď niekto rozbije zrkadlo, že má 7 rokov nešťastia? Vraj sa tým poškodí duša a kým sa vylieči trvá to 7 rokov. Ja som pred 11 rokmi rozbila dve zrkadlá a chcela by som nejaký návod čo proti tomu? Črepiny už nemám.....

 

Božia odpoveď:

Stáva sa v každom zrkadle ktoré sa na drobné kúsky rozbije spretŕhaná väzba duše na záhrobný temný svet, čo znamená veľké šťastie a nie nešťastie žiadne pre dušu toho človeka, ktorého zrkadlo dostalo črepinovú roztrieštenosť v obraze vašeho pohľadu, lebo pohľad každodenný do zrkadla smerovaný vedie duševnú prepojenosť každého jedného jedinca do záhrobného neviditeľného sveta, za tieňom ktorého stoja bytosti ktoré vaše oko pohľadom nevidí, ale oni vás áno a vysielajú na vaše duše prostredníctvom tejto paralelnej zrkadlovej brány svoje zlé ciele, v ktorých chcú utopiť vaše duševné šťastie navždy, nakoľko pohľad do zrkadla sa nesie vašou duševnou spojnicou a mostom, s neviditeľným paralelným temným svetom, v ktorého moci mnohé nevinné duše ostanú navždy uväznené a trápené, nevysvetliteľnými zlými psychickými stavmi, akonáhle zavrú dvere svojej izby po náhľade doň. Verte tomu, že zrkadlo je spojovací most s temným záhrobným svetom a ovláda vás celé jeho neviditeľné spoločenstvo, cez toto vaše každodenné zrkadlové puto, do spojenia s ktorým prichádzate dobrovoľne každý deň, v nevedomosti svojej ako istá obeť, ktorej duša čaká na nepekný záver svojej cesty duševnej na zemi, ak v existenčnosť Boha neverí, nakoľko hlasy, ktoré vibráciami svojimi dušou počúvate každým dňom už pri rannej toalete, zmyslami neregistrujete, ale vnútorne v zlých vibračných dotykoch vstrebávate duševným príjmom a konáte presne podľa ich cielených, zlých pokynov, aby vaše šťastie v živote bolo navždy odobraté a črepiny z rozbitého zrkadla a vlastne každé jedno na drobno rozbité zrkadlo, sa nestáva pre vašu dušu naplnené porekadlo v znení sedem rokov nešťastia cítených, ale duševná záchrana, zničenosťou cestného paralelného spojenia s temným svetom, čo dá sa najsprávnejšie nazvať ďalšie dlhé roky zachráneného pre vaše duševné vnútro šťastia, ktoré by ste nikdy nestretli, pokiaľ by vaše zrkadlo aj naďalej existovalo a fungovalo ako neviditeľný priamy prenos dvoch paralelných svetov a to sveta živých so svetom mŕtvych. Bolo toto poznané pozemské rčenie o nešťastí vašom pri rozbitom zrkadle nepravdivé a všetky zrkadlá na celom svete by mali byť zničené, nakoľko sa stávajú vstupnou bránou zo zeme mŕtvych do blízkosti vašich nič netušiacich duší, z ktorých si záhrobné duše robia obetné ciele, ako terče svojich temných útokov na duševné vnútro vyhliadnutej obete, ktorej každodenný prvotný krok smeruje vždy do kúpeľne v ktorej visí veľké zrkadlo, do ktorého sa každá jedna z vás musí pozrieť, aby nebola v svojej neupravenosti tváre okoliu na posmech a času pred ním mnohé duše trávia zbytočne nadčasom, čo sa pre ne stáva veľké a stopercentne isté nebezpečenstvo, do konca ktorého v mnohých prípadoch zasiahol Boh, aby sa ich veľké zrkadlo navždy rozbilo a každodennému vašemu náhľadu sa aspoň na krátky čas dalo posledné zbohom, lebo Boh dobre pozná celé ženské najmä pokolenie, ktoré považuje svoje zrkadlá za blahorečenie pre svoje duševné uspokojenie, ale s navždy trvalým následkom pre vnútro ich duše, čo sa volá jej poškodenie a nie dôsledkom prichádzajúceho nešťastia z rozbitého zrkadla, ale z odchytenia duše pripravenou temnotou, touto zrkadlovou pascou do jej pekelných pazúrov a výsledkom navždy zastavené šťastie tejto pozerajúcej sa duše do zrkadla, za ktorého chrbát keby dokázal byť otvorený jej duševný pohľad a ona by videla to, čo sa premieta len v rozprávkových scenériách ako fantázia, nikdy by do obrazu svojeho odrážaného v jeho zrkadlových iskierkach nepozrela, lebo by sama videla a pochopila aká hrozivá, desivá a nebezpečná je tvár mŕtveho záhrobného územia, plného žijúcich duševných démonov a diablov, Božou spravodlivosťou vytvorených z duší dávno žijúcich na zemi veľmi zlých a po telesnej ich smrti dostaných do tejto ich premeny v dušiach do pekelnej podoby, získanosťou ktorej majú moc vstupovať do sveta živých, cez tento zrkadlový priechod a ubližovať tým, pre duše ktorých slovo Boh neznamená nič. Odraz vašeho pohľadu do čistého zrkadlového obrazu vždy smeruje do temného súdneho dvoru, v ktorého senáte predsedá diablova rada, na čele so satanským kráľom a cestami neviditeľnými vynášajú temné verdikty nad vašimi dušami nevedomými, ktoré týmto spôsobom odchytávajú do svojich temných pekelných cieľov s ktorými hrajú šachy, ale väčšinou vždy do svojej výhry, nakoľko dobroty, lásky a viery duší k Božej existencii, zostalo v prevahe mnohých duší celej populácie len veľmi málo a to najsilnejšie, čo Boh darom svetu ako cit lásky odovzdal, dobrovoľne zakopané a zadupané do hlbín zeme bolo aby nikdy neoživlo, čím temnota od vás dostala tú najsilnejšiu zbraň, ktorú vám Boh odovzdal, aby vaše duše ochraňovala a tá sa láska volá, ktorá bola z vašich pliec zložená bez boja a zničená. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.