Zachránená.

18.05.2018 09:27

Zachránená.

Renáta

Ďakujem, láskavý Bože, že si ma priviedol k láske k Tebe a že mi ukazuješ svoju lásku ku mne tým, že vypočuješ moje prosby. Píšem krátky príbeh o tom, ako Pán Boh vypočul moju prosbu, aj keď som pre seba chcela niečo, čo mi vlastne uškodilo.(ešte raz pripomínam, že nie Pán Boh mi chcel škodiť, to ja som o to prosila).

V našej dedine takmer všetky zdravé ženy chodia upratovať kostol, rozdelené do skupiniek sa striedajú asi 2-3 krát do roka. Keďže ja tam nechodím, mala som v úmysle neísť upratovať. Môj úmysel mohol vyjsť celkom "bezbolestne", keby ma susedka nevyzvala, že som s nimi v skupine a treba ísť. Bola som zbabelec, odpusť Pane Bože, nepovedala som, čo som mala. Povedala som, že s Pánom Bohom sa stretávam tak často, ako potrebujem, nie len v nedeľu. Od toho stretnutia som prosila Pána Boha, aby spravil zázrak a ja som tam nemusela ísť..."nech som radšej chorá"...prosila som skoro zúfalá. Prišiel piatok a ja som stále nemala výhovorku, aby som nemusela ísť upratovať. Ale v deň upratovania, v sobotu, som dostala teploty...Za normálnych okolností sa človek chorobe neteší, ale ja som z celého srdca láskavému Pánu Bohu ďakovala, za to, že ma vypočul aj keď ma na druhej strane aj potrestal chorobou za moju zbabelosť. Jednoducho ma potešil aj potrestal zároveň. Veľakrát som sa už zamyslela, nad touto príhodou a myslím, že Pán Boh bol ku mne veľmi láskavý, lebo trest za moju zbabelosť mohol byť oveľa tvrdší, ako len teplota...Denne prosím o silu, aby som Ťa najdrahší Bože nemusela prosiť o taký nezmysel, ako vtedy. Odpusť mi, prosím.