Zelenina ktorej výživná sila vo vašom tele vyvolá smrť pomalú do jej kúpenosti kdekoľvek okrem svojej záhradky.

27.05.2013 14:05

Zelenina ktorej výživná sila vo vašom tele vyvolá smrť pomalú, do jej kúpenosti kdekoľvek okrem svojej záhradky.

18.08.2013

Ani jednu rajčinu a ani papriku by som váš láskavý Boh nekúpil v žiadnom obchode, lebo sa nesú jedovaté. Moja Laura tri roky túto zeleninu nekonzumuje, hoc jej chuť miluje ale nie je moja vôľa, aby jej telesná schránka do smrti telesného skonu prišla. Všetka zelenina pre vaše telá je doslova otrávená. Čo chcete získať aké vitamíny a odvodnenie z nej? Natiahnete toxicitu, ktorú budete do svojich tiel vťahovať. Konzumujte cudzokrajné ovocie v tejto dobe, broskyne, avokádo a všetko čo vašej úrode neprináleží, nie sú postreky také ako na vašej slovenskej jabloni. Mám vaše duše ja Boh rád a od konzumácie vašej slovenskej zeleniny vás chcem varovať. Užívajte v tejto dobe pokrmy ovocné cudzokrajné, lebo nie sú chémiou striekané. Jedzte ovocie viac ako vašu slovenskú zeleninu v tejto dobe. Je toxická ako jed z hada. Rajčinu do úst položiť, radšej sa hadom nechám uštipnúť. Takto účinkovať bude vaša slovenská zelenina, akože zdravá ale jedom po dobrých dávkach do tela vstrebaná. Čo chceš do svojeho tela prijať ako falošný vitaminózny a minerálny základ nahraď v tejto dobe svoju krásne pestovanú zeleninu za cudzokrajné náhrady ovocného produktu, čo v cudzích zemiach touto dobou rastie ako ovocie. Nahraď jeho vitaminóznou silou papriku a rajčinu a keď toto nedokážeš toxicita tvojeho tela vystúpi na ten najvyšší stupeň regulačnosti imunitnej spotreby tela. Boh láskou svojou vaše duše odkazuje na jeho varovný systém buď alebo prežiješ, alebo v chorobe skončíš tohoto roka jedením krásnej zeleniny. Odovzdal som pre vaše duše odpoveď láskou svojou ja Boh sám. Amen.