Božia láskavá očista pozemského života od všetkých duší, ktoré doň svojou blízkosťou nepatria.

30.08.2014 12:17

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fond d écran

Milí moji čitatelia. Posielam Vám túto modlitbu samotným Pánom Bohom mojej duši nadiktovanú, ktorej sila v slovách má nesmierne silné účinky pre nás všetkých, ktorí na tejto zemi žijeme a nechceme byť okupovaní blúdivými duševnými bytosťami. Keď som sa ju prvý krát pomodlila, videla som tisíce hviezd nie padať z neba ale smerujúcich naopak smerom do oblohy. Pýtala som sa Pána Boha čo to znamenalo a odpoveď som dostala takú, že som videla zachránené duše silou účinkov vyslyšanosti slov Bohom tejto modlitby. Bolo to krásne vidieť a som šťastná, že môj Pán Boh mi požehnal vidieť ukážku sily tejto modlitby. Je už na Vás ako často sa ju pomodlíte, ale jej silou dokážete odpravovať duše nepatriace na našu zem tam kam ich duše patria a to sú duše, ktoré nedokázali prijať svoju telesnú smrť a spájajú sa so svojim telom aj po svojej telesnej smrti a navštevujú svoje hroby, sú to duše ktoré kartárky vyvolali k svojim vešteckým schopnostiam a oni tieto duše odhodili v ich duševnej kartárskej bezmocnosti do odpadkového koša, veď ste mi poslúžili dostatočne dobre ste mi poslúžili a k mnohým peniazom ste mi pomohli. Veď privolám si duše nové a skutočnosť budúcnosti lepšie uvidia ako tie duše mojou praxou už použité. Tieto v nepoužiteľnosti k moci kartárskych veštení duše blúdia tu po zemi a cestu k Božiemu Svetlu nájsť nedokážu. Na ich duševnú pomoc mojej duši poslal môj láskavý Pán Boh slová tejto modlitby, ktorú keď odriekať budete mnohé dušičky zachrániť dokážete a vyprevadíte ich do takého domova aký im Boh pridelil. Budú Vám veľmi vďačné a verte tomu ako aj mojej duši Pán Boh vysvetlil, že každá jedna zachránená duša Tvojou dušou môže byť osobným Tvojim strážcom tu na zemi a môžeš ich opateru vlastniť v počte viacerých zachránených duší. Pre záchranu každej jednej zblúdilej takejto duše na navrátenosť jej slobody a nasmerovanie jej cesty do správneho smeru táto modlitba určite od každého z Vás určite pomôže. Modlime sa za ne bezbranné v svete v ktorom sa nachádzajú a cesty pre nich von nebude ak sa za ich slobodu my smrteľníci nepomodlíme. Pomodlime sa aj za duše tých, ktorých duše ste nikdy nepoznali. Každá oslobodená duša pre tú Tvoju znamená veľké plus u Boha. Čo keby si bol Ty sám na mieste takejto duše a čakal by si nenávratné roky na pomoc v sile modlitieb za svoju dušu, kto za Tvoju dušu pomoc v prosebných slovách k záchrane Tvojej Bohu odovzdá. Cíť sa ako keby si bol po telesnej smrti a zažívaš na svojej duši dotyk Božej spravodlivosti. Čo si budeš na druhom svete priať, aby aspoň jedna láskavá modlitba k Bohu zaniesla svoj dotyk Tvojej duši od toho, ktorého si počas života ľúbil alebo si ho aj nepoznal a on Tvoju dušu mal rád? Lebo už v tomto duševnom svete prichádzaš na to, že whisky a Tvoje prachy sú Ti nanič. A plačeš Bohu po svojej telesnej smrti v ktorého existenčnosť si celý svoj život neveril a vrháš sa do náruče nepoznaného Boha alebo už poznaného konečne, v tom svete ktorého priechodnosť k Tvojej slobode nepozná hranice? S láskou Vaša Laura

 

Božia láskavá očista pozemského života od všetkých duší, ktoré doň svojou blízkosťou nepatria.

Bože do láskavej Tvojej pomoci zastaviť blízkosť duší nášmu pozemskému žitiu nepatriacich, volám duševnou svojou prosbou k Tvojej prozreteľnosti slovom tejto láskavej modlitby, do ktorej vyslyšaných  slov dostávať budeš duše do odluky s našim zemským povrchom všetky, ktoré ho obsadili buď dobrovoľne pútanosťou k svojim schránkam telesným, ktorých niť puta nedokázali  od svojich duší odtrhnúť, ale aj tie, ktorých kartárky duševnej slobode k svojim službám dostali do blízkosti zeme a späť vrátiť nedokážu bez Božej pomoci čo sa stáva v ich beznádejnom postavení ako záchrana nájdeného strateného domova a to sú schránky telesné tých duší, ktoré svoju silu stratili bolestným žitím pozemským, čo sa nesie ich obsadzovaním neseným, čoho dôsledkom sa začína táto zem navyšovať mierou počtu duší do jedného tela vedených ako do domova vlastného, len pozabudli tomu, že telesnú schránku nikoho si nemôžu privlastniť, čomu sa domovské duše následne bránia, keď prítomnosť nezvaných hosťov nedokážu do svojej záchrany snahou najlepšou zastaviť a tlakom tohoto stretu nepriateľských duší sa ukazuje následkom pomätenosť človeka, ktorého pozemský život zostáva zničený ako popol prašný na zemi.

Slová tieto posielam všetkým blúdivým dušiam na tejto zemi s Božím zvolením a žehnaním, ktorých odozvou hlása sa toto blízkosti každej jednej z nich, ktorá opustiť túto zem za okamih nášho času pozemského touto chvíľou musí ihneď:

Bohom nesenou vôľou Jeho, každej duši tejto pozemskej ríši, cudzineckým pobytom bez Božieho zvolenia k tejto návšteve nevolanej nikým, slová tieto posielam, ktorých sa Bohom žehnaná a vnesená ich sila stáva vám všetkým dušiam, vy nezvaní prišelci, spiatočným lístkom do stratenia sa tejto zemi navždy takou rýchlosťou, časovým posunom s okamžitou platnosťou, akou nebezpečnou blízkosťou sa vaše nájazdy okupáciou ľudských tiel stávajú pohromou duševného myslenia pre ľudí, ktorí vďaka vašej bezočivosti svoj zdravý rozum navždy stratili a pomätenosť ich je ukážkou odozvy vašej prítomnosti nátlaku na ich duše, čo sa nebude do ďalších rokov nájdením nových vašich obetí opakovať a hlas môj počuť do každej diaľky nekonečnu mojej duši vzdialenej bude tak silno, že sa budú pretŕhať aj tie putá, ktoré duše nešťastné ľútosťou blízkych pútané k svojmu hrobu nedokázali pretrhnúť a navštevujú proti svojej vôli telá, ktoré do zeme dávno zakopané a v prach obrátené sú. Bohom do sily naplnených účinkov slov týchto žehnaných, sa dostanete zaraz všetky, vy nám smrteľníkom bytosti neviditeľné, no cítiteľné, šarapatením do našich duší svojou bolestnou blízkosťou navždy zmetené zo zemského povrchu Božou Prozreteľnosťou, ktorej sa toto slovo poslané vašej ničivosti naplní do straty vašej navždy šliapať dušiam nevinným na ich slobodu, ktorej bude návrat späť už naveky zastavený skrz potupné myslenie spôsobené vami.

Let anjelských bytostí zanášať každú odvrhnutú zemou dušu do komnát takých bude, aké si svojou karmou každá zasluhuje a úniku z nich pre žiadnu dušu viac možné nebude. Spite každá pozastavená duša, zemskému povrchu odoslaná do vesmírnych diaľav späť, sladko snami snívanými o láske Božej, ktorej blízkosť chcieť budete svojou neustálou ľútosťou hriechov dosiahnuť, bez plíživej spomienky niesť svoje kroky na pozemský povrch, ktorý do koloniálnych náletov bude každý deň snahám vašim uzamknutý zámkom Božej Prozreteľnosti, ktorého vlastníkom kľúčov sa stáva samotný Boh strážou, ktorého sa zemský celý povrch zapečaťuje Božím lúčom svetla lásky utkaným tak žiarivým, že niť jeho vláken nepretrhne žiaden blížiaci sa nepozvaný duševný návštevník.

Len Boh dokáže vašu bezuzdnosť poslušnosťou spätného návratu docieliť svojou mocou, čo sa koncom vyslovenia týchto slov do pravdy naplnenej ukáže ako požehnaný výsledok mojej snahy oslobodiť túto zem od vašich nekonečných nájazdov. Amen.

 

Komentáre:

 1. Helena Š. | 15.04.2018
  Modlím sa modlitbu Božia láskavá očista pozemského života od všetkých duši, ktoré doň svojou blízkosťou nepatria, pretože sa treba modliť aj za ostatné duše,nielen za seba a svojich blízkych.Ale hlavne za tých,čo to najviac potrebujú.Priznam sa,keď sa mi niekedy nechcelo modliť,som túto modlitbu aj vynechala a až tu si človek uvedomuje, aká je veľmi potrebná a budem sa ju modliť.Prajem každej duši spočinutie v Tvojom Božom náručí,viem že to nejde, ale zároveň nič nemožné,šancu má každá duša,ale spravodlivosť je pre každého rovnaká.Bez očisty a uvedomenia,sa neposunieme k Tebe.Sme z Teba a tvoríme jednotu s Tebou,tak by nás osud ostatných duši ,nemal ostať lahostajnymi...

 2. Gitka | 12.04.2018
  Chcem sa aj ja poďakovať láskavému Pánu Bohu za túto nádhernú modlitbu a tiež našej drahej pani Laure za jej zrozumiteľné vysvetlenie nesmierne silných účinkov tejto modlitby pre nás všetkých. Ani ja som si neuvedomila, že touto modlitbou pomáhame nielen blúdivým dušiam tu na zemi sa vrátiť tam kam patria ale aj sami sebe. Milujem Ťa Otče Bože a prosím o odpustenie. Nech nám je naša vzácna pani Laura vzorom v pomoci týmto blúdivým dušiam a nasledujme ju.

 3. Margita | 11.04.2018

  Pane BOŽE ďakujem za modlitbu, ktorú si nám poslal- ochraňuješ nás a zachraňuješ
  Pani Laura Vám ďakujem za vysvetlenie, toto som si ani neuvedomila, že touto modlitbou prosíme aj o ochranu seba.
  Ďakujem,
  S láskou Margita

 4. Erika Ďugelová | 11.04.2018
  Chcem sa Pánu Bohu poďakovať za túto krásnu modlidbu.Je nádherná.A pani Laure ako sa s Nami podelí o vysvetlenie ,ktoré cez Pána Boha dostane.