Ďakujem za prekrásne modlitby.

18.05.2020 09:16

Ďakujem za prekrásne modlitby.

Monika D.

Pane Bože drahý,

Tvoje prekrásne modlitby sa modlím každý deň, nie jednu ale asi tridsať a aj to sa kontrolujem lebo všetky sú tak krásne, silné a poučné....a veľmi mi pomáhajú pochopiť svoju úlohu v živote a skutkami napĺňať Božie prikázania. 

Napríklad, keď som sa nevedela zbaviť strachu o syna, začala som sa pravidelne modliť modlitbu pre dieťa, pomocou ktorej som odovzdala svoje obavy a strach Tvojej Božej náruči. A po uplynutí pár mesiacov sa i synovi uľavilo, stal sa sebavedomejšim a samostatnejším, čo si všimli hlavne jeho učitelia. A ja som už ďalej neporušovala prvé Božie prikázanie.

Ďalej pomocou modlitby za lásku svojeho manžela sa muž stáva vnímavejším a chápavejším voči nám obom. 

Keď sa modlím modlitby za odpustenie hriechov, tak často nevidím pre slzy lebo sa mi moje schybenia a hriechy odkrývajú v každej vete týchto silných modlitieb. 

A modlitba za pokoru! To je pre mňa kapitola sama o sebe, keďže pýcha je mojím karmicky opakujúcim sa najsilnejším hriechom.

A tak by som mohla pokračovat ďalej...pravdaže nesmiem zabudnúť, že pri akomkoľvek zdravotnom probléme našej rodiny siahnem najprv po modlitbe potom po liekoch.

Neskonalá vďaka Bože za všetky modlitby! Vrelá vďaka i Vám pani Laura za ich zverejnenie a systematické roztriedenie. Táto zbierka je klenotom a veľkou oporou v našich životoch.