Modlitba k Bohu na ochranu duše pred zlobou rodiny môjho nebohého rodiča.

15.06.2014 00:36

Modlitba  k Bohu na ochranu duše pred zlobou rodiny môjho nebohého rodiča.

Bože staň sa štítom ochranným duševnému prenasledovaniu zloby ľudí, ktorí do rodiny otca môjho patria a stápajú šťastie moje každý deň dostávanými výčitkami a zlobou smerovanou do strateného šťastia skrz prekážky posielané do môjho života ako veľmi bolestné. Touto prosbou Ťa Bože láskavo o ochranu svojho šťastia duše prosím, stratou ich záujmu pripomínať sa mi smrťou otca môjho. Zastav každý ich útok smerovaný do mojej blízkosti a tŕňuj ich kroky veľmi bolestne kráčané ak ich cesta smerovať ku mne bude. Takú veľkú ľútosť daj ich dušiam cítiť zo svojich podlostí na našej rodine páchaných, že sa stanú silou jej bolestnou precitnutí do svojej zloby a okamžikom úmyslu ublížiť mi ihneď Tvojou spravodlivosťou zastavení jeho naplneniu. Láskavo Ťa Bože o zastavenie utrpenia svojej duše prosím, spôsobeného zostalými príbuznými môjho nebohého otca a touto pomocou Tvojou láskavo sa stanem silou jej zachránená od príkoria, ktoré ich zlobou znášať musím. Slovom tejto prosby Ťa o pomoc svojou láskou duše prosím a dôverujem v jej vyslyšanie. Amen.