Modlitba k Bohu pre skoré a spravodlivé rozdelenie spoločného majetku s bývalým manželom.

16.02.2015 14:28

Modlitba k Bohu pre skoré a spravodlivé rozdelenie spoločného majetku s bývalým manželom.

Bože Tvoju milosrdnú láskavú Božiu pomoc láskou svojej duše cítenej k Tvojej nekonečnej všemohúcnosti pýtam, keď sa stávam do konečného vyriešenia svojho bolestného majetko-právneho problému duša slabá urýchliť jeho právoplatnosť spravodlivého verdiktu súdnych inštitúcii a vleklosť tohto doteraz nášho nevyriešeného sporu, ktorý sa týka rozdelenia nášho spoločného bývania sa stáva pre moju dušu ubolenú balvanom takej tiahy, ktorej nosnosť tlaku na mojich pleciach zastavuje kroky odvahy a bojovnosti, ktoré kráčať potrebujem k splneniu svojho cieľa, ktorého krédo však neznie oklamať a ochudobniť svojho bývalého manžela o spravodlivý jemu prináležiaci finančný podiel z rozdelenej vyrovnávacej čiastky podielového vlastníctva spoločného nášho majetku, ale konečná spravodlivosť pre nás oboch, čo sa však naplniť môže dobrotivý Bože len s Tvojou nekonečnou pomocou, keď ten koho za svojho pozemského manžela s láskou v duši opradenou nádejou na naše spoločné prežité budúce roky života ako krásne som svojim výberom voľby zvolila ako toho partnera pre môj ďalší život pravého, sa premenil na každodenného zurvalca, čo lásku moju začal potláčať do tieňa mojich snov, v ktorom zhasol obraz môjho pohľadu o jeho láske ku mne a začala som tajne dúfať, že sa časom jeho necit ku mne zmení a začne ma mať opäť rád tak ako vtedy, keď sľub manželský sme svojim spoločným ánom spečatili, no láskavý Bože nestalo sa tak, ako bolo mojim celoživotným snom a na papieri úradnom ostala len pečiatka potvrdeného nášho sobáša a mojej duši len oči pre plač, hoc toto strácanie manželovej lásky ku mne som sa snažila zachraňovať láskou svojou neutíchajúcou aj napriek podstupujúcim ťažkým životným príkoriam, ktoré mojej duši do každodenného života svojou duševnou zlobou posielal, len už ďalej láskavý Bože kráčať v tomto pozemskom živote popri duši svojho dávneho manžela nevládzem, čoho veľmi ľutujem, keď si spomeniem na naše krásne prežité spoločné chvíle a odsúdená som zatiaľ na samotu, v ktorej doteraz stratenosť žiadnej lásky nenašla v mojej duši ešte miesto a Bože dobrý, pokorne Ťa prosím pomôž mi v tejto životnej beznádeji a nenechaj svoj pohľad zatvorený pred mojimi duševnými slzami, lebo len Ty jediný sa pre moju dušu stávaš nádejou v tomto ťažkom životnom rozpoložení, keď to, do čoho som svoje nádeje vkladala sa navždy rozsypalo ako domček z karát, ktorý sa odznova už najlepšou snahou postaviť od základov nedá, keď tie osudové chyby, ktoré som počas nášho manželského spolužitia vykonala nesprávnymi duševnými postojmi a skutkami úprimne ľutujem a prosím Tvoje milosrdné ich odpustenie a Tvoje Božie rozhrešenie každému jednému z nich a to kruté slovo, ktoré sa ústami mojimi do blízkosti duše môjho manžela mojim žiaľom a bolestným sklamaním nad jeho zradou našej lásky odoslalo, stiahni láskavý Bože sile jeho ničivosti k jeho duši svojou všemocou späť bez odozvy napĺňať toto jeho vyrčenie zármutkom duševného bôľu môjho dávneho manžela. Láskavo Ťa Bože svojou dušou prosím o pochopenosť duše môjho dávneho manžela do súhlasnosti mojich predkladaných požiadaviek o spravodlivé vysporiadanie nášho bývania a Ty Bože sám k jeho duši prehováraj svojim hlasom Božím takou silou, aby sa nestával prekážkou k mojim cieľom nikdy viac smerujúcou do získania vlastného bývania a spaľuj Božím svetlom svojej lásky krútňavu zlých pomstychtivých myšlienok voči mne jeho dušou cítených a premieňaj ich do lásky našej dávno stratenej ako konečne pochopenej k jej navrátenosti už nikdy viac späť nenaplnenej, lebo keď Bože toto bolestné moje duševné trápenie dokážeš svojou vôľou a láskavou pomocou navždy zastaviť, tieň môjho nesprávneho duševného myslenia voči Tvojej existencii spálim navždy neutíchajúcou cítenosťou lásky svojou dušou ku Tebe a jej nehasnúca živelnosť viac nikdy nezomrie v mojej duši ako premenená jej pochybnosť v Tvoju veľkoleposť tento náš svet riadiť a ovládať, keď len Ty si ten, ktorý stvoril tento náš pozemský svet a vlastnícke právo všetkých duší obývajúcich túto zem prináleží len Tebe jedinému a nikomu inému. Amen.

 

Poznámka: 

Dávnejšie ma navštívila nešťastná žena, ktorá pýtala pomoc od Pána Boha na to, aby sa dokázala konečne po dlhých rokoch s bývalým manželom majetko-právne vysporiadať. Na pomoc k tomuto problému dostala slová tejto modlitby, ktorej odriekaním a Božím vyslyšaním sa jej podarilo konečne majetko-právne vysporiadať s bývalým manželom a to dosť rýchlo na to, ako dlho sa ich nevyriešený spor vliekol.