Modlitba k Bohu za prehlbovanie pokory.

16.12.2013 14:40

Modlitba k Bohu za prehlbovanie pokory.

Bože svojou láskou duše Ťa prosím o stratenie všetkých prekážok, ktorými sa stáva duša moja tejto cnosti vzďaľovaná. Staň sa Svetlom mojej duše, ktorého žiar lúčov spáli silu pýchy, silu namyslenosti, silu zloby duše, silu ťažkého života, ktorého trápenie sa bolestne mojej duše dotýka a všetky ďalšie prekážky, ktorými sa stráca pokora mojej duše a vnáša sa miesto nej pocit zloby a nekľudu nad bolestným životom, ktorý sa mi ťažko žije s pokorou duše, ktorú potrebujem cítiť pre kľud svojho života a cítenia jej potrebnosti dušou svojou. Staň sa Ty sám záchrancom pokory mojej duše, lebo len Tvojou láskavou pomocou sa dokážem naučiť žiť život svoj Tebou riadený svojim utrpením každodenným do cítenia tejto cnosti silou pokory duše  dostanou svojim pochopením trápenia v živote ako potrebného do sily jej vnútornej pokory. Slovom tejto prosby Ťa Bože svojou dušou láskavo prosím o silu tejto cnosti, ktorú len s Tvojim požehnaním môžem nadobudnúť. Amen.